Bereikbaarheid en crisis

Wanneer de praktijk gesloten is en er sprake is van spoed/crisis dan kunt u contact opnemen met uw huisarts of met de Spoedpost van het Spaarne Gasthuis.

Kwaliteitseisen en kwaliteitsstatuut

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten) en voldoe aan de kwaliteitseisen die door de vereniging zijn opgesteld. Mijn kwaliteitsstatuut kunt u hier inzien.

Dossier

Als u in behandeling komt, wordt er een dossier aangelegd waar informatie over de behandeling in wordt bewaard, zoals de verwijsbrief, het behandelplan en aantekeningen van de behandelaar over de voortgang van de behandeling. Alleen uw behandelaar heeft toegang tot het dossier. Wanneer u wilt kunt u inzage vragen in uw dossier bij uw behandelaar.

Beroepsgeheim

Op het dossier is de WGBO (Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst) van toepassing. In deze wet staat dat psychologen zich moeten houden aan het beroepsgeheim. Dit houdt in dat er nooit zonder uw toestemming informatie aan derden wordt verstrekt. Deze geheimhoudingsplicht mag alleen worden doorbroken in noodsituaties, bijvoorbeeld als u of anderen in gevaar zouden komen. Voor overleg met collega’s die ook geheimhoudingsplicht hebben is geen toestemming nodig. De huisarts verwijst u voor behandeling en wordt gezien als medebehandelaar. Hij/zij kan indien nodig tijdens de behandeling worden geconsulteerd. Ook zal hij/zij geïnformeerd worden bij de start en beëindiging van de behandeling en over de diagnose en het behandelplan.

Verzekering

Het geven van informatie over de diagnose aan uw verzekeraar is een voorwaarde om voor vergoeding in aanmerking te komen. Wanneer u hier niet mee akkoord gaat kunt u een privacyverklaring invullen. De zorg kan dan worden vergoed zonder dat informatie wordt aangeleverd aan uw zorgverzekeraar.

Privacy

In mei 2018 is de nieuwe privacywet, de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), in werking gesteld. In dit privacy statement is vastgesteld hoe de praktijk omgaat met privacygevoelige informatie, volgens de wet AVG.

BIG-register

Ik sta geregistreerd als GZ-psycholoog in het BIG-register met BIG-nr: 09919186825. Kijk voor meer informatie op www.bigregister.nl

Klachtenregeling

Wanneer u niet tevreden bent over de behandeling, hoop ik dat u dit met mij wilt bespreken. Ik zal uw klacht zeer serieus nemen en samen met u zoeken naar een oplossing. Mocht u hier niet tevreden over zijn, dan kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (lvvp.info)