Angst, stress of depressieve klachten

De Ruimte biedt behandeling bij sociale angst, faalangst, paniek, fobieën of andere angstklachten. Ook is er behandeling mogelijk bij burn-out, overspannenheid en depressieve klachten.

Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van de principes van de cognitieve gedragstherapie. Deze therapie laat zien dat je gevoel, gedrag en gedachten samenhangen en je je anders kunt gaan gedragen en voelen als je anders tegen dingen aankijkt. Zo nodig kan ook gebruik worden gemaakt van Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Mindfulness, EMDR en schematherapie.

Trauma

Misschien heb je iets meegemaakt dat je niet meer kunt loslaten. In je dromen en overdag komen de gebeurtenissen steeds weer terug. Je kunt je prikkelbaar voelen of je wordt snel emotioneel. Je doet je best om niet aan het verleden te denken, maar het overvalt je telkens weer.

In onze praktijk wordt met verschillende traumagerichte behandeltechnieken (zoals EMDR, imaginaire exposure en rescripting) gewerkt aan het verwerken van de gebeurtenissen en het verminderen van je klachten.

Coaching

Naast psychologische behandeling biedt de Ruimte coaching voor mensen die bewuster in het leven willen staan, zich verder willen ontwikkelen en hun zelfkennis willen vergroten.

Misschien voel je je vaak gestrest of heb je het gevoel dat je niet alles uit je leven haalt. Of je wil meer zicht krijgen op je sterke kanten, negatieve gedragspatronen doorbreken en positiever in het leven staan. Persoonlijke coaching kan je soms in één gesprek al veel inzichten geven.

planten in vaas